Showroom JTRE Bratislava2018
ČSOB Headquarter, Zuckermandel Bratislava2014
Rodinný dom PU_T Bratislava2013
Rodinný dom SD_ZS Záhorská Bystrica2013
Obchodné centrum Považská Bystrica2012
Rodinný dom MM_S Bratislava2012
River Gallery Bratislava2011
Avelane Clinic Nitra2010
River Park blok 1, bytový dom Bratislava2010
Riverpark Dance School Bratislava2010
Massimo Ristorante Bratislava2010
Zuno banka design2009
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica2009
City Park Žilina2009
Adidas CE Headquarter Bratislava2008
Phoenix ZZ Bratislava2007
Showroom River Park Bratislava2007
Byt NB_M Bratislava2007
Bytový dom Žilina2007
Hotel Sandor Pavillon Piešťany2006
Byt MM_S Bratislava2001
Fides ZZ, skladový terminál Bratislava, Rožňavská 222000

 

Architektonický ateliér A.PRO s.r.o. vznikol v roku 2006. Jeho korene siahajú ale až do roku 1996, keď štvorica spolužiakov absolventov FA STU ( 1995 ) založila spoločnosť PRO 5 ( dnes PRO.GROUP s.r.o. )
Odvtedy sa architekti Martin Bajtek, Matúš Konček, Martin Matunák a Ľuboš Poláček autorsky podieľajú na smerovaní a rukopise ateliéru.
Naša tvorba kladie dôraz na kontext, súčasné výrazové prostriedky a potreby klienta. Každé nové zadanie je pre nás výzvou. Do prostredia vstupujeme s otvorenou mysľou, ale s rešpektom k limitom.
Snaha o remeselne a technicky dokonalé prevedenie architektonických návrhov nás priviedla k realizácii diel vlastnými prostriedkami.
Preto v roku 2006 vznikli dve sesterské spoločnosti A.PRO ( ateliér ) a S.PRO ( stavba ).
Koncept samostatného architektonického ateliéru nám umožňuje pokrývať celé spektrum architektonických služieb – od urbanistických konceptov, cez komplexnú projekciu váčších stavieb až po výrobné výkresy interiérových prvkov. Zároveň je dizajnovým a technologickým podhubím pre realizáciu stavieb spoločnosťou S.PRO.

História architektonického ateliéru A.PRO s.r.o. siaha do roku 1996, keď štvorica spolužiakov, absolventov FA STU ( 1995 ), založila spoločnosť PRO 5 s.r.o. ( dnes PRO.GROUP s.r.o. ). Odvtedy sú architekti Martin Bajtek, Matúš Konček, Martin Matunák a Ľuboš Poláček nositeľmi autorského rukopisu a podieľajú sa na smerovaní ateliéru.

Snaha o remeselne a technicky dokonalé prevedenie architektonických návrhov nás v rámci spoločnosti  PRO 5 priviedla k realizácii diel vlastnými prostriedkami. Preto v roku 2006 vznikli dve dcérske spoločnosti A.PRO s.r.o. ( ateliér ) a S.PRO s.r.o. ( stavba ).

Koncept samostatného architektonického ateliéru nám umožňuje pokrývať celé spektrum architektonických služieb – od urbanistických konceptov, cez komplexnú projekciu váčších stavieb až po výrobné výkresy interiérových prvkov. Zároveň je dizajnovým a technologickým partnerom pre realizáciu stavieb spoločnosťou S.PRO s.r.o..

Naša tvorba kladie dôraz na kontext, súčasné výrazové prostriedky a potreby klienta. Každé nové zadanie je pre nás výzvou. Do prostredia vstupujeme s otvorenou mysľou, ale s rešpektom k limitom.

Náš tím

Dominika Adamcová 2015 FA STU Bratislava
Architekt
Martin Bajtek 1995 FA STU Bratislava
Autorizovaný architekt SKA
Partner
Ľudmila Balážová 2015 FA STU Bratislava
Architekt
Matúš Konček 1995 FA STU Bratislava
Autorizovaný architekt SKA
Partner
Martin Matunák 1995 FA STU Bratislava
Autorizovaný architekt SKA
Partner
Michaela Múčková 2005 FM EU Bratislava
Office manager
Ľuboš Poláček 1995 FA STU Bratislava
Autorizovaný architekt SKA
Partner
Simona Semanková 2015 FA STU Bratislava
Architekt
Anna Škodlerová 2000 StF STU Bratislava
Stavebný inžinier


Publikácie

ARCH2011 / 12 Riverpark Dance School
Tanec pri vode
ARCH2011 / 12 River Gallery
Minimálne vstupy, maximálny zisk
ARCH2011 / 01-02 Avelane Clinic
Bieli v bielom
ASB2010 / 09 River Park
River Park približuje Bratislavu k Dunaju
ARCH2007 / 12 Hotel **** Sandor Pavillon
Piešťanská metamorfóza
ARCH2004 / 05 Byt MM_S
Maximálne perfektné detaily
STAVBA2003 /12 Infotel ST
Predajné miesto Slovenských telekomunikácií
ARCH2002 / 11 Infotel ST
Predajné miesto Slovenských telekomunikácií
ARCH2001 / 03 Skladový terminál
Rožňavská 22, Bratislava
PROJEKT1998 / 05 FIDES na bratislavských Kramároch
Transformácia rozostavaného objektu


Ocenenia

Baumit Life Challenge 662014 Nominácia
Nebytová stavba
Avelane Clinic
CE-ZA-AR2011 Nominácia
Občianske a priemyselné budovy
Avelane Clinic
Cena Dušana Jurkoviča 2011 nominácia
Avelane Clinic
Cena ARCH2011 Cena verejnosti
Avelane Clinic
Stavba roka2010 Cena TSUS
Cena verejnosti
River Park
Baumit Fasáda roka2010 Hlavná cena
Rekonštrukcie a obnova
Hotel **** Sandor Pavillon
CE-ZA-AR2004 Nominácia
Interiér a stavebný dizajn
Miesto predaja SLOVAK TELEKOM, a.s.


A.PRO s.r.o.
Gaštanova 1
811 04 Bratislava

Tel.: +421 2 5465 1572, +421 911 588 681
Fax: +421 2 5479 19 57
E-mail: info@apro.sk